Germany Gold Care hỗ trợ giảm đường huyết, mỡ máu

790.000 VNĐ

Hỗ trợ giảm đường huyết, kiểm soát, ổn định đường huyết và hỗ trợ giảm cholesterol và lipid máu.

Hết hàng